Anasayfa > Blog

8 Maddede Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Ytong

1. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

Enerji Kimlik Belgesi; bir binanın enerji performansını gösteren belgedir. Binanın enerji performansının belirlenmesinde; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve sıcak su hazırlama sistemlerinin verimli olup olmadığı gibi özellikler dikkate alınır. Bu sistemlerin verimlilikleri belirli aralıklarla ölçülerek bir rapor düzenlenir. Aksayan yönler varsa bina yönetiminin bunları en kısa zamanda gidermesi istenir. Bu belgeye göre binalar, A (en verimli bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz bina) aralığında bir “Enerji Sınıfı” içerisinde yer alır. Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası, bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır. EKB binanın tamamı için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için de ayrı ayrı EKB düzenlenebilir.

2. Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mu?

EKB, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre;
  • 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunlu olup, yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenecektir.
  • Mevcut binaların ise, 02 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almaları zorunludur.3. Mevcut ve yeni bina tanımı nedir?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için, 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar “yeni bina”, bu tarihten önce yapı ruhsatı almış olan binalar “mevcut bina” olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, 01 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat özelliği taşır.

4. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için mantolama yaptırmak zorunda mıyım?

Zorunlu olan; mantolama yaptırmak değil, 02 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almış olmasıdır. Bina sahiplerinin EKB alarak, binalarının enerji performansını beyan etmesi yeterlidir. Halk arasında mantolama olarak bilinen ısı yalıtım uygulaması, yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi, yetersiz ve yanlış bilgilenme nedeniyle kamuoyunda enerji verimliliği için zorunlu olduğu gibi yanlış bir algılama bulunmaktadır.

5. Enerji Kimlik Belgesi’nde binamızın enerji performansı en az hangi değerde olmalıdır?

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince, mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahiptir. Yeni binaların asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip olması gerekirken, mevcut binalar A ile G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip olabilir.

6. Enerji Kimlik Belgesi’nin yaptırımı var mı?

1 Nisan 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 27. maddesinin 15. bendinde “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir” ifadesi bulunmakla olup, 02 Mayıs 2017 tarihinden sonra bina alım- satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesi’nin ibraz edilmesi zorunlu olacaktı.

7. Enerji Kimlik Belgesini nasıl ve nereden alabilirim?

Enerji Kimlik Belgesi, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenir.

8. Enerji Kimlik Belgesi ne kadar süreyle geçerlidir?

EKB 10 yıl süreyle geçerlidir. Binada yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması durumunda, belgenin 1 yıl içinde yenilenmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2.3.2017

<< geri git

Share

Bizi takip edin:
web tasarım: easyasnet //