Isı yalıtımı ile ilgili teknik kavramlar

Isı yalıtımı ile ilgili teknik kavramlar

Isı yalıtım malzemelerinden söz ederken “Isıl iletkenlik hesap değeri”, “lambda (λh) katsayısı”, “U değeri” gibi teknik terimler kullanılıyor. Son kullanıcıların malzemelerin karşılaştırmasını anlaşılır şekilde yapabilmesi için bu kavramları özetlemeye çalıştık.

Yapılarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, geniş bir yelpazede tüketicilere sunuluyor. Bu malzemeler, teknik ve fiziksel özelliklerine, kullanım amaçlarına, üretim yöntemlerine göre birbirinden farklılaşıyor.

Piyasaya sunulan ürünler, farklı yoğunluklara, yangına tepki sınıflarına, su buharı difüzyon direnç değerlerine ve ısıl iletkenlik hesap değerlerine sahiptir. Yönetmelikler ve ihtiyaçlarınızla uyumlu bir ısı yalıtım uygulaması yapmak için, doğru ısı yalıtım malzemesi seçimi, uygun malzeme kalınlığına karar verilmesi ve doğru uygulanması gerekir. Malzeme türüne ve uygulanacak malzeme kalınlığına karar verirken standartlar ile tarif edilen hesaplamaların yapılarak, binanın ısı yalıtım projesinin hazırlanması gerekir.

Isıl iletkenlik hesap değeri (λh)(W/mK) nedir?

Isıl iletkenlik hesap değeri (lambda değeri olarak da anılır), bir malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğini gösteren değerdir ve bu değer her bir malzeme için farklıdır. Bu değerler TS825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardında tanımlanmıştır. Bir malzemenin ısıl iletkenlik hesap değeri ne kadar küçükse, ısıyı o kadar az iletir. Isı yalıtım malzemelerinde bu değerin olabildiğince sıfıra yakın olması tercih edilen bir durumdur. Diğer bir değişle bu değer küçüldükçe malzemenin ısı yalıtım performansı da o kadar artar.

Isıl iletkenlik hesap değeri malzeme kalınlığı ile birlikte, binanın ısı yalıtım projesinin hazırlanmasında kullanılır.

(λ ) Lambda ısı iletkenliği katsayısı nedir?

1 m kalınlığındaki iki yüzey arasında 1 0 K sıcaklık farkı için 1 saatte taşınan ısı miktarına, o malzemenin ısı iletkenliği denir.

Malzemelerin sadece ısıl iletkenlik değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması, yalıtım performansını değerlendirmek ve malzeme seçiminde karar vermek için yeterli değildir. Isıl iletkenlik hesap değeri düşük olan ürün, binada ihtiyaç duyulan çözüm için uygun olmayabilir. Ürünün ısıl iletkenlik hesap değeri çok düşük olsa dahi, uygun kalınlıkta malzeme seçilmezse gereken ısı yalıtımı sağlanamaz. Isı yalıtım performansının değerlendirilebilmesi için “Yapıda kullanılan yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının (U) ve sonrasında U değerleri kullanılarak yıllık ısıtma enerjisi (Qyıl) değerinin hesaplanması gereklidir.

Toplam Isıl geçirgenlik katsayısı (W/m2K) - U Değeri nedir?

U Değeri, mantolama uygulamalarında olduğu gibi farklı malzeme katmanlarından oluşan yapı elemanının 1 m²’sinden birim zamanda geçen ısı miktarıdır. Isı yalıtım uygulamalarının amacı U değerinin olabildiğince azaltılmasıdır. R (U)değerini azaltmak için ısı yalıtım malzemesi kalınlığının artırılması yanında “ısıl iletkenlik hesap değeri” nin de daha küçük olan malzemelerden seçilmesi gerekir.

U değeri, malzemelerin ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığına (d) bağlıdır. U değeri ne kadar küçük olursa, yapının ısı kaybı da o kadar az olur.

Yıllık ısıtma enerjisi Qyıl değeri nedir?

Qyıl değeri, bir yapıda 1 yıl içinde harcanan toplam ısıtma enerjisidir. TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’na göre, bir yapıda 1 yıl içinde harcanan ısıtma enerjisinin (Qyıl) standardın sınırladığı değerleri aşmaması öngörülür. TS825 Standardı’nda ülkemiz 4 iklim bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerde yapılacak yapıların sınırlandırılan (Qyıl) yıllık ısıtma enerjisi miktarı, yapının ısı kaybeden alanları toplamı (Atop), yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları (U) ve binada ısıtılan brüt hacimler (Vbrüt) dikkate alınarak ilgili formüller aracılığıyla hesaplanır. Söz konusu yapı ıçin hesaplanan yıllık (Qyıl) enerji miktarının, standardın belirlediği sınır enerji (Qyıl) değerini geçmemesi gerekir.

Bu hesapları yapabileceğiniz bir yazılımı ücretsiz olarak web sitemizden bilgisayarınıza kolayca indirebilirsiniz.

Ürünlerimizin ısı yalıtım hesap değerleri hakkında bilgi almak ve projeniz için gerekli hesaplamalarda bilgi desteği için bize ulaşabilirsiniz. bilgi@ytong.com.tr

15.3.2017