Yatay ve Mütevazi Formlarla Yenilikçi Bir Yaklaşım Vadi İstanbul

Yatay ve Mütevazi Formlarla Yenilikçi Bir Yaklaşım Vadi İstanbul

Su ve ormanla çatışma yaşamadan, dengeli yapılaşma gösteren Vadistanbul, vadi formu ile uyumu, yeşil terasları, ahşap elementleri ve peyzaj bütünlüğü ile kaynakların doğaya ve insana geri dönüşünü amaçlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi ile geliştirdiği Çevre Düzeni Plan kararları çerçevesinde Cendere Vadisi’ndeki sanayi alanlarının dönüştürülmesi ön görülmüştür. Vadistanbul, bu üst ölçek planların ilk adımı olarak hayata geçirilmiş ve karma kullanımlı proje anlayışına yatay ve mütevazi formlarla yenilikçi bir yaklaşım getirmiştir.

Sanayinin de-santralizasyonu hedefine ulaşmak üzere atılan bu adımlar ile Vadistanbul, Cendere deresinin su pompalanması suretiyle yeniden canlandırılmasına da aracılık etmiştir.

Vadistanbul konumu nerededir?

Proje, TEM yolu kenarında ve Kuzey ormanlarına komşu olan Cendere’de, kentsel alan, orman, vadi ve derenin kesişim noktasında doğal formlara paralel uzanmaktadır. Bölge Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezi noktalardan 15 dakikada ulaşılabilir bir konumdadır.

Vadistanbul Teras, Bulvar ve Park etapları yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, Türkiye’nin en büyük ofis kompleksinin yer aldığı karma proje, Maslak bölgesine alternatif bir iş merkezi olarak da öne çıkmaktadır. Proje, homojen bloklar halinde sadelikle yükselirken, yatay ve dikeyde vadiyle uyumlu canlı bir görünüm ortaya koymaktadır. Derenin yeniden canlandırılmasıyla zenginleşip çeşitlenmiş açık alanlar ve yürüyüş yolları, mekânsal bütünleşme sağlarken, yaşam kalitesini arttırmaktadır. Arazinin, %50’sinin terki ile %10 sosyal donatılar ve spor alanları, %40 yeşil alan ve derenin yeniden canlandırılma alanları gibi bir alansal dağılım yapılmıştır.

Vadistanbul projesinde kullanılan malzemeler nelerdir?

Özellikle çatı ve cephede kullanılan malzemeler yenilikçi kaplama teknolojilerinden yararlanılarak gaz emisyonlarını ve kentsel ısı adası etkisini minimize etmektedir. Su ve ormanla çatışma yaşamadan, dengeli bir yapılaşma gösteren Vadistanbul, vadi formu ile uyumu, yeşil terasları, ahşap elementleri ve peyzaj bütünlüğü ile kaynakların doğaya ve insana geri dönüşünü amaçlamıştır.

Projenin tamamı kamusal hizmet vereceğinden ve tüm kentlilerin kullanımına açık olacağından uzun vadede yüksek bir kamusal fayda sağlaması beklenmektedir. Bölgenin geçmişteki sanayi üretiminden aldığı hasarın zamanla sıfıra indirilerek doğal vadi yapısının yeniden canlandırılması ve ziyarete açılması (gerek konut, gerek çalışma gerekse de alışveriş alanları) hem ekonomik, hem çevresel hem de sosyal açıdan fayda üretecektir.

Vadistanbul projesini hangi mimarlık ofisi ve inşaat firması yapmıştır?

Artaş Grubu ve Invest İnşaat ortak girişimi, Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nin iç mimari tasarım projesini mimarlık firması 3XKO, Benoy firması ortaklığı ile hayata geçirildi. 3XKO Architects 100.000 m²’lik Vadistanbul Alışveriş Merkezi kapsamında bulunan tüm genel mekânların ve mağaza cephelerinin uygulama projesini ve ihale dokümanı projesini alt yükleniciler ile koordinasyon içerisinde sürdürme görevini üstlendi.

Vadistanbul AVM’nın ön plana çıkan noktalarından biri, Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alan, Türkiye’nin ise en büyük serbest form çatısına sahip olmasıdır.

Çalışma; Ekoyapı Dergisi’nin 41. Sayısındaki Mimar Murat Kader ve 3XKO Architects’in yazılarından derlenmiştir.

22.5.2020