Isı Yalıtım Malzemesi Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 4 Özellik

Isı Yalıtım Malzemesi Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 4 Özellik

Enerji tasarrufu için ısı yalıtımı şart. Güvenli ve sağlıklı bir ısı yalıtımı için dikkat edilmesi gereken konuları 4 maddede derledik.

1. DOĞAL İÇERİK

Ürünlerin insan sağlığına etkisi her gün yeni bir araştırma ile gözler önüne seriliyor. Bilgiye erişmenin kolaylaşması ve toplumun bilinçlenmesiyle birlikte “doğal içerikli” ürünlere yönelim gün geçtikçe artıyor. Tüketicilerin ilk olarak gıda ürünlerine yönelik tercihleri ile başlayan bu yaklaşım bugün yapı malzemeleri sektöründe de kendini gösteriyor. Özellikle mantolama olarak tarif edilen ve yapıları çepeçevre saran ısı yalıtım malzemelerinin içerik özellikleri bu açıdan ayrı bir önem taşıyor. Gittikçe kullanımı artan mineral içerikli ısı yalıtım malzemeleri, sağlıklı ve doğal malzeme talebine cevap veriyor. Mineral ısı yalıtım malzemelerinin içeriğinde herhangi bir kimyasal madde bulunmuyor. Sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir doğal hammaddelerden oluşan, mineral ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı yaşamımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yapıların insanlara daha sağlıklı ortam sunmasına olanak tanıyor.

2. YANGIN DAYANIMI

Yanmayan veya zor yanıcı ısı yalıtım malzemelerinin üretimi yaygınlaşıyor. Başta kamuya açık binalar olmak üzere tüm yapılarda yangına dayanıklı ve yanmaz yapı malzemesi kullanılması kritik öneme sahip. İster mevcut binaya yapılacak mantolama uygulaması olsun, ister yeni yapılacak bir yapı olsun kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin yangına dayanıklı olup olmadığının tüketici tarafından mutlaka sorgulanması gerekiyor.

Piyasada A1 sınıfı (hiç yanmaz) yanmazlık belgesine sahip ısı yalıtım malzemeleri bulunuyor. Ülkemizde uygulanan yeni Yangın Yönetmeliği, bina ısı yalıtım uygulamalarına önemli kısıtlamalar getirdi. Başta kamuya açık binalar olmak üzere, yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binalarda dış cephelerin, en az zor yanıcı malzeme ile yapılması gerekiyor. Yüksekliği 28,5 m’den az olan bina cephelerinde yer alan pencere ve benzeri boşlukların üst ve yan kenarlarının 15 cm ve 30 cm eninde hiç yanmaz malzemeden, pencere gibi korumasız boşluklar arasında kalan bölgelerin ise düşeyde 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanı ile kaplanması gerekiyor.

Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda ise yüksek binanın, alçak binaya komşu dış cephesinin hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanması gerektiği belirtiliyor. Yine zemin kotu üzerindeki 1,5 m mesafenin de hiç yanmaz malzeme ile kaplanması şartı var. Özellikle mantolama olarak tarif edilen ve yapıları tepeden tırnağa saran ısı yalıtım ürünlerinin yangın dayanımı cephelerde bu yüzden kritik önem taşıyor.

A1 SINIFI HİÇ YANMAZ MALZEME NEDİR?

Binalarda kullanılacak yapı malzemelerinin yangına tepki sınıfları ve bina yüksekliğine göre kullanımı “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilmiştir. Yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları, TS EN 13501-1 standardına göre, A1, A2, B, C, D, E ve F sınıflarının, s (duman oluşumu) ve d (yanma damlaları) sınıfları ile kombine edilmesi ile oluşur. Yönetmelik bu kombinasyonları “Hiç Yanmaz, Zor Yanıcı, Zor Alevlenici, Normal Alevlenici ve Kolay Alevlenici” olmak üzere “malzemelerin yanıcılık özellikleri” adı altında 5 ana başlıkta gruplamıştır. Malzemelerin yangına tepki sınıfları, TS EN 13501-1’de belirtilen testler ile belirlenir.

A1 Sınıfı Hiç Yanmaz yapı malzemeleri; yangın esnasında tutuşmaz (alev almaz), zehirli gaz veya duman çıkarmaz, yangın damlaları oluşturmaz, yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sayede, yangının yayılmasına da katkı sağlamazlar. Yangın esnasında yapı malzemesi kaynaklı zehirli gazlar oluşmayacağından, olası can kayıplarını azaltarak, yapı sakinlerinin binayı terk edebilmesi ve kurtarma çalışmaları için yeterli zamanı sağlarlar.

3. ENERJİ TASARRUFU

Enerji kaybının %40’ı yaşamımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz binalardan kaynaklanıyor. Bazı ısı yalıtım malzemeleri belirli bir süre sonra yalıtım değerini kaybedebilir. Bu nedenle ısı yalıtımı için tercih edilecek ürünün performansını her koşulda uzun yıllar boyunca sürdürebilir olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Isı yalıtım malzemesi seçerken, ürünün ısı yalıtım performansını belirleyen “ısıl iletkenlik hesap değeri”ne dikkat edilmeli. Isı yalıtım sisteminin kalınlığı sabit kabul edildiğinde, ısıl iletkenlik hesap değeri ne kadar düşük olursa enerji tasarrufu da o oranda yüksek oluyor. Bu bilgileri, inşaatı yapan müteahhit firmaya veya binanın ısı yalıtım uygulamasını gerçekleştirecek proje firmasına sorarak öğrenebilirsiniz.

4. YAPILARIN NEFES ALMASI

Yaşantımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz binaların iç hava kalitesi, sağlığımız üzerinde önemli etkiler yaratır. Bu konuyu Sağlıklı ve Dengeli Oda İklimi konulu yazımızda ayrıntılarıyla aktarmıştık.

Bina iç ortamının sağlıklı olması için iyi bir havalandırma ve doğal aydınlatma kadar, nefes alan yapı malzemeleri ile inşa edilmesi gerekiyor. Dış duvarların iç yüzeyinde yoğuşma olmaması için, difüzyon yapabilen yani içerideki buhar ve nemi doğal yollarla dışarı atabilen mineral ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmeli. Nem dışarıya atılınca, içeride kalan hava sağlıklı bir ortam sağlar. Tüketicilerin mantolama ürünlerine yönelik en önemli şikâyetlerinden biri de budur. Kullanılacak ürünün 'difüzyon direnci' olarak bilinen performansını sorgulamaları gerekir. Buhar difüzyon değeri düşük olan ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, nefes alan duvarlar, yaşam konforunu etkileyen nem, küf, mantar ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek, yapıda sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar.

Ytong’un sunduğu A1 sınıfı yanmaz ısı yalıtım malzemesi Multipor ve yanmaz Multipor Mantolama Sistemi hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime Geç

20.5.2020