Ytong'dan Bir İlk: Çatalca Tesisi, Dünyanın İlk ve Tek Yeşil Bina Sertifikalı Ytong Üretim Tesisi Oldu
Ytong'dan Bir İlk: Çatalca Tesisi, Dünyanın İlk ve Tek Yeşil Bina Sertifikalı Ytong Üretim Tesisi Oldu

Yapı malzemeleri sektörünün lider ve çevreci kuruluşu Türk Ytong, Çatalca’da kurduğu üretim tesisine BREEAM sertifikası alarak,dünyanın ilk ve tek yeşil bina sertifikalı Ytong tesisine sahip olmanın gururunu yaşıyor.

Yarım asırlık geçmişinde Türk inşaat sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan Ytong, İstanbul-Çatalca’da 30 milyon Euro’luk yatırımla, yüksek teknolojili yeni üretim tesisini devreye aldı.Ürünleriyle ısı yalıtımı, yangın ve deprem güvenliği gibi konularda üstün çözümler sunan Ytong,Çatalca Tesisi’nin tasarım ve inşaat sürecinde uluslararası derecelendirme sistemi BREEAM kriterlerine uygunluk sağlayarak, çevre dostu “yeşil bina” sertifikası almaya hak kazandı. Tesisin inşasında, çevresel, ekonomik ve sosyal performansları en üst seviyeye çıkaracak yaklaşım ve teknolojiler kullanıldı.

Çevre dostu ürün ve bina konseptinin yaygınlaşması için çalışıyoruz

2011 yılında ürünlerine çevre etiketi (EPD) alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Ytong, yeni üretim tesisini Yeşil Bina olarak inşa ederek “sürdürülebilir yapılaşma” konusundaki sorumluluk bilincini bir adım daha öteye taşıdı. 

Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel;insan hayatının önemli kısmının geçtiği, nesiller boyu ayakta kalan binaların, iklim değişikliğine etki eden faktörlerin başında geldiğini söyleyerek: “Yapılan araştırmalar dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. İnsan hayatının yüzde 90’ının binalarda geçtiği göz önüne alınırsa, çevre dostu/sürdürülebilir binalar büyük önem arz ediyor.Binaların çevreye olumsuz etkilerini azaltarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Tüm dünyada bu bilinçle projelendirilen yeşil binaların sayısı artıyor.Bunu sadece gelecek nesiller için uzun vadeli bir yatırım olarak görmek yanlış olacaktır. Kısa vadede enerji ve su tüketimini azaltarak ekonomik getiri elde ederken, daha yaşanabilir-sağlıklı ortamlar sunarak insana değer veren bir yaklaşımı da desteklemiş oluyorsunuz. Ytong olarak bir yandan ürünlerimizin ısıl performansını geliştirmek suretiyle enerjinin verimli kullanılması için çalışırken, diğer yandan da savunduğumuz çevre dostu bina konseptinin yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyoruz. Çatalca’da olduğu gibi, gelecekte de üretim tesislerimizi çevreyle dost-yeşil bina olarak inşa etmek, Ytong ürün ve üretim konseptinin olduğu kadar, insana değer veren yaklaşımımızın da doğal bir sonucudur.” diyor.

YTONG ÇATALCA TESİSİ ve BREEAM SİSTEMİ

Çatalca YtongTesisi’nde, dünyanın gazbeton konusunda en ileri teknolojileri ve mühendislik birikimleri kullanılıyor. Tasarım ve inşaat süreci BREEAM kriterleri altında değerlendirilerek GOOD seviyesinde sertifika alan tesiste; çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik birçok unsurun yanısıra; enerji ve su verimliliği gibi konulardaki uygulamalar ile işletme giderlerinin en az indirgenmesi hedeflendi. Altensis danışmanlığında yürütülen Yeşil Bina değerlendirmesi sürecinde uygulanan stratejilerden bazıları şöyle:

Bina kabuk tasarımı ısı kayıp ve kazançlarını en aza indirgeyecek şekilde projelendirerek, U değeri uluslararası standartlara göre %25-30 oranında iyileştirildi. Havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemleri, uluslararası standartlara göre %10-20 daha verimli olacak şekilde seçildi. 

Binada ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma gibi her türlü sistemin enerji sarfiyatları enerji analizörleri ve bina otomasyon sistemi vasıtasıyla gözlemleniyor. Bu sayede enerji verimliliği hedeflerinin ne ölçüde sağlandığı her an kontrol edilebiliyor.

Isıtma sisteminden kaynaklı CO2emisyonu üretimini ve enerji tüketimini azaltmak için verimlilik sınıfı uluslararası standartların çok üzerinde kazan sistemi seçildi.

Sert zeminlerden ve çatıdan toplanarak depolanan  yağmur suyu, üretim ve sulama sisteminde yeniden kullanılarak şebeke suyu kullanımı minimuma indirilmeye çalışıldı.

İnşaat sırasında oluşan geri dönüştürülebilir atıklar depolanarak, geri dönüşüme gönderilmesi sağlandı.

Binada kullanılan su armatürlerinin verimlilik değerleri uluslararası standartların üzerinde seçildi. Seçilen su tüketimi düşük su armatürleri ile BREEAM serfikasyon sisteminde ön görülen baz bina ile karşılaştırılma yapıldığında %40’ın üzerinde su tasarrufu sağlanıyor.

Bina kullanımı sırasındaoluşacak geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için ofis ve üretim alanlarında atık toplama istasyonları oluşturuldu.

Proje arazisinde önceki durumda yer alan bitki türleri tespit edilerek, inşaat sonrasında önceki duruma göre yeşil alan ve bitki çeşitliliği artırıldı.

Verimliliği yüksek iç ve dış aydınlatma armatürleri seçilerek, aydınlatma sistemleri elektrik tüketimi uluslararası standartlara göre %25 azaltıldı.

Tesiste enerji harcayan tüm sistemler, uluslararası standartlarda belirtilen kabul prosedürlerine uygun olarak denetlenerek devreye alındı.

Bireysel araç kullanımı kaynaklı emisyon oluşumunu önlemek için taşıma hizmeti sağlanarak, kullanıcıların bireysel araç kullanımı en aza indirgenmeye çalışıldı.

İnşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları (boya,astar,macunv.s.), yer ve duvar kaplamaları içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranların en az olanlarından tercih edilerek bu kimyasalların insan sağlığı ve konforu üzerindeki zararlı etkileri en aza indirgendi.

BREEAM SİSTEMİ NEDİR?

1990 yılında oluşturulan BREEAM - Birleşik Krallık UKAS kredilendirme sistemi enerji ve su tasarrufunun yanında iç mekân hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurları da güvence altına alıyor. BREEAM sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreci ifade ediyor. Bu süreç birçok disiplini ilgilendiren konuları kapsıyor. Yönetim, Sağlık ve Konfor, Enerji, Ulaşım, Su, Malzeme, Atıklar, Arazi Kullanımı ve Ekoloji, Kirlilik, İnovasyon alt başlıklarında değerlendirme yapılıyor. 


22.9.2016