Yangınların Hızla Yayılmasının Nedeni:
Yangınların Hızla Yayılmasının Nedeni: "Yanlış Malzeme Seçimi"

Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu, gazbeton üretiminde dünya lideri Türk Ytong, yapılarda yangın güvenliği konusuna dikkat çekmeye devam ediyor.
Yeni ürünü Multipor ile yangın güvenliği ve enerji verimliliği açısından önemli bir boşluğu doldurmayı hedefleyen Türk Ytong, enerji verimliliği, yangın güvenliği ve yönetmeliğe uygunluk gibi konularda tüm beklentilere yanıt verebilen “Multipor” ile yapılarda yılda 1 milyon metrekare yanmaz ısı yalıtımı gerçekleştirilebilecek.


“Yapıların %80’inde yangın önlemi yok…”

Yangın güvenliği ve emniyeti konularına dikkat çekmek amacıyla açıklamada bulunan Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, Türkiye’deki yapıların yüzde 80’inde yangın emniyetinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Gökhan Erel, ‘Yapı sektörü son 20 yılda tüm konsantrasyonunu depreme yoğunlaştırdı. Oysaki konut sayısındaki artış, zamanla eskiyen ve bakımı yapılmayan önleyici sistemler nedeniyle Türkiye’de yangınlar da her yıl ortalama yüzde 10 artıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yetersizliği. Bugün bina stokunun sadece %20’sinde yangın önlemlerinin alınmış olduğu ifade ediliyor. Kalan %80 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor. Yangın güvenliğine en az deprem kadar duyarlılık göstermemiz gerekir.’ dedi.

Yapı sektöründe malzeme seçimine de değinen Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel:  ‘Avrupa’daki istatistiklere göre 60 yıl önce küçük bir yangının tam bir yangın haline gelmesi için geçen süre 15 dakika iken, günümüzde bu süre yaklaşık 3 dakikaya inmiştir. Çünkü artık binalarda geçmişe nazaran daha fazla yanıcı malzeme kullanılıyor. Piyasaya sunulan inşaat malzemelerinin yangına dayanımı da farklı test ve denetimlere tabi tutulmalı..”

 “Tüketiciler bilinçli tercihler yapmalı“

Türkiye’de binalarda yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erel, ‘Yangın konusunda yönetmeliklerimizde bir eksiklik olmamasına rağmen, denetim eksikliği söz konusu. Yönetmeliklerimize göre yangına dirençsiz ısı yalıtım ürünlerinin kullanılmaması gerekiyor. Ancak denetimler yetersiz kaldığı için, yönetmeliğe uygun olmayan biçimde mantolanan pek çok bina gözden kaçıyor. Kamuoyunun bilinçli olması, yapıda kullanılan malzemelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olması lazım…” dedi.


“Londra yangını ders olmalı, Türkiye’de de mevcut yapılar denetlenmeli…”

Son olarak Londra’daki 24 katlı Grenfell Tower yangınına değinen Erel, ‘İngiliz Hükümeti cephe kaplama malzemelerinin dayanıklılığını ölçümlenmesi için “büyük ölçekli yangın dayanım testleri” yaptırdı. 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu testler neticesinde Grenfell Tower gibi 228 binanın daha cephesinin yenilenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Benzer felaketlerin yaşanmaması adına tıpkı İngiltere’de olduğu gibi ülkemizde de yetkililerin harekete geçerek mevcut yapılarımızdaki durumu araştırması ve gereken önlemleri alması gerekiyor…”  dedi.


Multipor ile yanmazlık garantisi

Yangına karşı yüzde 100 güvenli ve nefes alan bir ısı yalıtım çözümü sunan Multipor Isı Yalıtım Levhası’nı Türkiye’de üretmeye başladıklarını belirten Erel, “Yangın güvenliği ve yönetmeliğe uygunluk konusunda tüm beklentilere yanıt verebilen “Multipor” yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5’e katladık. Bu kapasiteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare yanmaz mantolama ve ısı yalıtımı yapabiliyoruz. Türkiye’nin kaliteli yapı malzemeleri ile güvenli yapılara kavuşması, enerji dostu binalarla hane ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışıyoruz…” dedi.


29.9.2017