Leed Gold Sertifikası Aldı

 

Ytong Yönetim Merkezi Binası Leed Gold Sertifikası Aldı

Küresel ısınma ve temiz su temini gibi çevresel sorunların giderek arttığı günümüzde, çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler hale gelmektedir.

Yapılan araştırmalar, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. İnsan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır.

Neden Yeşil Bina?

Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamamaktadır. Bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekân hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun %17’sini, ormanların %25’ni tüketirler ve %33 CO2 emisyonunu artırırlar. Geleneksel binalarda sadece %5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekân hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre %30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak %50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek %50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

LEED sertifikası nedir?

LEED sertifikası, enerjide ve çevresel tasarımda liderlik anlamına gelen çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. 1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED sertifika sistemi, tüm dünyada kabul görmektedir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri bulunmaktadır.

 • Yeni Binalar (New Construction)
 • Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
 • İç Mekanlar (Commercial Interiors)
 • Okullar (Schools)
 • Mevcut Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
 • Müstakil Evler (Homes)
 • Hastane ve Klinikler (Healthcare)
 • Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)
 • Mahalleler (Neighbourhood Development)

LEED sistemi binaları aşağıdaki 6 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ
 • SU VERİMLİLİĞİ
 • ENERJİ VE ATMOSFER
 • MALZEMELER VE KAYNAKLAR
 • İÇ MEKAN YAŞAM KALİTESİ
 • İNOVASYON

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanmakta, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılmaktadır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

 • Sertifikalı/Certified     40 - 49 puan
 • Gümüş/Silver     50 - 59 puan
 • Altın/Gold     60 - 79 puan
 • Platin/Platinum     80 - 110 puan

Ytong Yönetim Merkezi LEED Gold Özellikleri

Türkiye’de sürdürülebilir yapı malzemelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden bir kurum olarak, fabrikalarımızı ve binalarımızı yeşil bina olarak sertifikalandırmaya önem veriyoruz.

Yeni yönetim merkezi binamızı da bu bakış açısıyla hazırladık. Proje tasarımında ve inşaatında birçok çevre ve insan dostu özellik entegre edilen yeni binamız, LEED Gold sertifikası aldı.

Yönetim Merkezimizin tasarım ve inşaa sürecinde LEED kriterlerine uyum sağlanarak, yapılaşmanın çevreye olumsuz etkileri önlendi, kullanılan stratejiler ve sistemler ile binanın işletim giderleri azaltıldı. Bina kullanıcılarının konforu artırılırken, enerji ve su tasarrufu sağlanarak bu giderler düşürüldü.

LEED Sistemi kapsamında YTONG Yönetim Merkezi’nde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden başlıcaları şunlardır:

YER SEÇİMİ VE ULAŞIM

 • Ofis konum itibariyle, yakın çevrede yürüme mesafesinde sosyal donatı ve imkanların bulunduğu, gelişim yoğunluğu yüksek bir konumda yer almaktadır.
 • Toplu taşıma imkanlarına yakın olması sayesinde, bireysel araç kullanımının azaltılması amaçlandı. Ayrıca bisiklet kullanımı ve araç paylaşımı gibi diğer alternatif seçenekleri teşvik edici imkanlar ile ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi öngörüldü.

SU VERİMLİLİĞİ

 • Projede kullanılan verimli ve ileri teknoloji ürünü su armatürleri ile kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlandı. Böylece su tüketiminde %40’ın üzerinde tasarruf hedeflendi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • Yönetim Merkezi’nde enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler, bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecek.
 • Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde, enerji verimliliğine önem verildi. Verimli aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde Amerikan enerji verimliliği ASHRAE 90.1-2010 standardı gereklilikleri ön planda tutuldu. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış sistemlerin enerji sarfiyatları, seçimi yapılan cihazların verimlilikleri üzerinden değerlendirilerek, olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında düzeltilerek, enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlandı. Bu sayede, kullanıcıların konforundan ödün vermeden giderler en aza indirebildi.
 • Ofis dahilinde seçilen elektrikli ve elektronik aletler, IT ekipmanları ve mutfak cihazları ENERGY STAR sertifikalı ürünlerden seçildi.
 • Projede seçilen verimli aydınlatma armatürleriyle metrekare başına düşen aydınlatma gücü ASHRAE 90.1-2010 standardına göre %25’in üzerinde azaltılması hedeflendi. Ayrıca projedeki aydınlatma armatürleri günışığı ve varlık sensörüne bağlı çalışacak şekilde tasarlandı.

MALZEME ve KAYNAKLAR

 • Projede her ofis katında atık geri dönüşüm noktaları oluşturuldu.
 • "Çevresel Ürün Beyanı" yani EPD belgesine sahip malzemeler kullanılarak, üretim safhasından itibaren çevreye etkisi azaltılmış ürünler tercih edildi.

İÇ MEKAN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

 • İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1-2010 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edildi. Mekanların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1-2010 standardının %30 üzerinde tutularak, kullanıcıların sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları sağlandı.
 • İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55-2010 standardına uygun olarak yapıldı. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.
 • Açık ofis planlaması sayesinde kullanılan mekanların %75’inden fazlası kullanıcılara oturdukları yerden geniş görüş imkanı sunacak şekilde tasarlandı.

Bize Ulaşın Bize Danışın ,