U Blok

Ürünler ve Çözümler

Yatay ve düşey betonarme hatıl yapımında, ahşap kalıp yerine kullanılan, U kesitli blok yapı malzemeleridir.

Yanıcılık Sınıfı
Ürün Standardı
Teklif İste

Ürün Özellikleri:

Yatay ve düşey betonarme hatıl yapımında, ahşap kalıp yerine kullanılan, U kesitli blok yapı malzemeleridir.

Özellikle yapıların duvar üstü betonarme hatıl imalatında, homojen duvar yüzeyi oluşumunu sağlar. Böylece olası ısı köprüleri ortadan kalkar, yoğuşma ve küflenme sebebi ile betonarme yüzeylerde oluşabilecek yapı hasarları önlenmiş olur.

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte, 19 cm ve üzeri kalınlıklarda üretilir.

Başlıca uygulama alanları:

Yüksek duvarlarda ara hatıl yapımında

Çatı kalkan duvarların üst hatıl yapımında

Baca yapımında

Yağmur iniş borularının gizlenmesinde

Yangın duvarlarında betonarme yüzeylerin korunmasında

Ürün Broşürleri

Performans Beyanları

Bize Ulaşın Bize Danışın