Sıkça Sorulan Sorular

Ürnlerimiz hakkında merak ettikleriniz ve sıkça sorulan sorular.

Merak ettikleriniz

Türk Ytong ve ürünlerimiz hakkında merak ettiğiniz soruları bir araya getirerek yanıtladık. Yanıtını görmek istediğiniz sorunun üzerine tıklayın.

Dış cephe duvarları Ytong ile örülmüş binalarda mantolama yapmak gerekir mi?
Ytong yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip bir duvar malzemesidir. Ytong ile örülen duvarlar üzerine ilave ısı yalıtımına ihtiyaç duyulmaz. Uygun kalınlıkta Ytong bloklar kullanıldığında, ayrıca üzerine ısı yalıtım /mantolama yapmadan, Türkiye’nin birçok bölgesinde TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları ve Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne uygun dış cepheler oluşturmak mümkündür. Ytong duvarların dışında kalan betonarme kolon, kiriş, perde gibi ısı yalıtımsız yapı bileşenlerinin yalıtılması yeterli olacaktır. Bu aynı zamanda, kalıcı ve ekonomik bir çözümdür.

Duvarları Ytong ile oluşturulan bir yapıda betonarme yüzeylerin ısı yalıtımı, Ytong gibi A1 sınıfı hiç yanmaz özellikteki, λh=0,044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değerine sahip Multipor Isı Yalıtım Mantolama Levhası ile güvenli bir biçimde yapılır. Duvarlar Multipor kalınlığı kadar dışarı taşırılır ve betonarme yüzeyler Multipor ile kaplanır. Bu çağdaş cephe sistemi, binada yanmaz, nefes alan ve tek katmanlı bir kabuk oluşturulmasına olanak sağlar. Mantolama malzemesinden ve işçiliğinden önemli miktarda tasarruf sağlanmış olur.
Dış cephe duvarları ısı yalıtımı yeterli olmayan malzeme ile örülmüş olan binalarda mantolama yapmak gerekir mi?
Dış cephe duvarları ısı yalıtımı yeterli olmayan malzemeler ile oluşturulmuş binalarda, A1 sınıfı hiç yanmaz özellikteki, λh=0,044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değerine sahip Multipor Isı Yalıtım Levhası ile güvenli bir ısı yalıtım uygulaması (mantolama) yapmak mümkündür. Böylece bina dış cephesi, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları ve Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne uygun biçimde oluşturulmuş olur.
Ytong dübel tutar mı?
Ytong’a herhangi bir şey monte ederken, gazbeton dübeli kullanılmalıdır. Dübel tipi ve sayısı, duvara asılacak ağırlığa ve duvarda kullanılan Ytong blok ürün sınıfına göre değişiklik gösterir. Ytong’a uygulanacak dübeller, Fischer, Ejot, Hilti vb. Dübel firmalarından, yapı marketleri ve nalbur gibi satış noktalarından kolaylıkla edinilebilir. Dübel üreticileri bu konuda birçok seçenek sunmaktadır.
Ytong duvar, TV, mutfak dolabı, kitaplık vb. ağır eşyaları taşır mı?
TV, mutfak dolabı, kitaplık vb. ağır eşyalar uygun dübeller ile Ytong duvarlara rahatlıkla taşıtılır. Dübel tipi ve sayısı duvara asılacak ağırlığa ve duvarda kullanılan Ytong blok ürün sınıfına göre değişiklik gösterir.
Ytong su emer mi?
Ytong’un yapısındaki kapalı gözenekler, duvarın su emmesini önler. Ytong üretiminde kullanılan teknoloji sayesinde, malzemenin bünyesi kılcal yapılar şeklinde değil, kürecikler (gözenekler) şeklindedir. Bu gözenekler, suyun malzeme içinde ilerlemesini engeller. Araştırmalar, Ytong'da su emmenin, diğer dolgu duvar malzemelerine oranla 5 ila 10 kat daha az ve yavaş olduğunu göstermektedir.
Ytong duvarlar nem ve rutubet yapar mı?
Ytong’un ısı yalıtım ve nefes alma özelliği sayesinde duvarlarda kondenzasyon (yoğuşma) sorunları yaşanmaz. Difüzyon özelliğine sahip Ytong, içeride oluşan su buharını dışarıya atarak oda ikliminin sağlıklı kalmasını sağlar. Bu özelliği ile yapı iç ortamını doğal bir şekilde düzenler. Yapının duvarları kuru kaldığı için küflenme olmaz. Duvarları Ytong ile yapılan bir bina, blokların örülmesinde kullanılan örgü tutkalının çok ince bir tabaka halinde uygulanması sayesinde en başından itibaren daha az yapısal neme sahiptir.

Duvar yüzeyi nefes alma özelliği düşük malzemeler ile kaplanacak ise, rutubet oluşmaması için uygun duvar kalınlığı, uygun kaplama tipi ve kalınlığı, TS 825’de belirtilen hesaplamalar sonucunda belirlenmelidir.
Ytong suda erir mi?
Ytong malzeme olarak çimento, kuvarsit ve kireç gibi mineral esaslı malzemelerden oluşmaktadır ve suda erimez.
Ytong radyoaktif atık içerir mi?
IBU (Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü) tarafından onaylanan ve uluslararası geçerliğe sahip Ytong Çevresel Ürün Beyanı’nda açıklandığı gibi, yapılan ölçüm ve değerlendirmelere göre Ytong ürünleri radyoaktif atık içermez.
Ytong yanıcı mıdır?
Ytong “A1 Sınıfı-Hiç Yanmaz” malzeme sınıfındadır. Asla yanmaz, tutuşmaz, zehirli gaz ve duman oluşturmaz.
Ytong hangi malzemelerden yapılıyor?
Ytong’un ana hammaddeleri kum, kireç ve sudur. Yer kabuğunun büyük bir kısmını oluşturan bu malzemeler doğada neredeyse sınırsız miktarda bulunur, doğal denge ve zemin suyu düzeyi etkilenmeden çıkartılır. Hammaddelerin birleştirilmesi için çimento, gözeneklerin oluşturulması için ise alüminyum tozu kullanılır. Oluşan gözeneklerin içinde yalnızca durgun hava yer alır.
Duvar ve sıva çatlakları neden oluşur, nasıl önlenir?
Duvarlarda görülen çatlakların birçok sebebi olabilir. Çatlaklar, duvar üzerindeki sıva veya boya kaplamasında oluşmuş olabilir. Bu yüzden kaplama açılarak duvarda da çatlama olup olmadığı incelenmelidir. Bu tür çatlaklar, genelde duvar kaplama malzemesinin içeriğinden, malzemenin duvara standart dışı uygulanmasından veya hızlı kurumadan ileri gelebilir. Tekrar macun+boya uygulaması ile giderilebilir. Duvarda oluşan çatlaklar ise yapısal elemanların aktardığı yüklerin duvar üzerinde oluşturduğu gerilmeler ile ilgilidir (yer hareketleri, bina oturması, sehimler, seçilen duvar kalınlığına bağlı narinlik, duvar uygulamalarından sonra yapılan tesisat işlemleri esnasındaki darbe ve titreşimler). Ülkemizde geçerli şartname ve yönetmelikler kapsamında, çerçeve sistem yapısal elemanları arasında yer alan dolgu duvarların, deprem yükleri dışında ortaya çıkan yüklemelerden etkilenmeyecek şekilde tasarlanması beklenir. Tekrarlamadığı belirlenen duvar çatlakları ya da taşıyıcı strüktür-dolgu duvar birleşimlerindeki çatlaklar, macun+file+düzeltme sıvası onarımı ile kapanabilir.
Ytong ile örülen duvarda dış sıva yapmadan iç sıva yapsak yeterli olur mu?
Dış sıva binayı iklim şartlarından korur. Dış sıva yapılmasını tavsiye ederiz.
Dış cephede Ytong duvar üzerine hangi sıvaları uygulayabilirim?
Ytong duvarların üzerine kara sıva uygulaması da mümkün olmakla birlikte, ağır olması ve işçiliğinin uzun ve zahmetli olması nedeniyle, hafif sıvalar tercih edilmelidir. Ytong tarafından üretilen “Alsecco ED1 Dış Cephe Sıvası” hafif, esnek, su itici, nefes alan ve istenirse boya yapılmadan da kullanılabilen beyaz renkli bir sıvadır.
Ytong üstüne kara sıva tutar mı?
Ytong duvarların üzerine kara sıva uygulaması yapılabilir. Kara sıva uygulamasında, diğer tüm duvar malzemelerindeki uygulama kuralları Ytong için de geçerlidir. Ytong üzerine kara sıva uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda özetlenmiştir;
 • Duvar yüzeyi kir/tozdan arındırılır ve bir miktar nemlendirilir.
 • Ardından 2-3 mm kalınlığında serpme tabakası uygulanır (çimento 1 / kum 3).
 • 24 saat bekledikten sonra ilk tabaka sıva (kaba sıva) uygulamasına geçilir (çimento 1 / toz kireç 2 / kum 9).
 • Kaba sıvanın kurumasının ardından ince sıva uygulanır (çimento 1 / toz kireç 2 / kum 11).
 • Taze sıva katmanları, aşırı güneş, yağmur, don ve rüzgâr etkilerine maruz kalmamalı ve farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde sıva filesi uygulanmalıdır. Bir sıva katmanı en fazla 1,5 cm kalınlığında olmalı, toplam sıva kalınlığı 2-3 cm aralığında olmalıdır.
Ytong’un üzerine fayans veya seramik yapışır mı?
Ytong üzerine sıva yapılmadan, sadece seramik veya fayans yapıştırıcısı sürülerek uygulanabilir.
Ytong bloklar nasıl örülür?
Ytong blokları ile duvar örümünde Ytong Örgü Tutkalı kullanılması hem uygulama kolaylığı sağlayacak hem de ısı köprüleri oluşmasını da önleyecektir. Ytong Örgü Tutkalı kullanılması, harçlı uygulamada oluşması muhtemel zorlukları ortadan kaldırır. Ytong duvar blokları fabrikada, düzgün ve milimetrik biçimde üretilir. Kolaylıkla kesilip, hızlı işlenebilir. Duvar uygulamasına başlamadan önce zemin düzgün ve terazisinde olmalıdır. Bunun için temizlenip süpürülen zemin üzerine takviyeli çimento harç ile bir tesviye tabakası uygulanır. (1 ölçek çimento: 4 ölçek kum). İlk sıra tesviye harcı üzerine örülür, tesviye harcı üzerine gelen blok yüzeyleri hafifçe nemlendirilir. Blokların birbirleri ile temas eden yüzeylerinde örgü tutkalı uygulanır. İlk sıra dışında kalan diğer sıralarda örgü tutkalı ile bloklar örülür. Örgü tutkalı ile örülen blokları nemlendirmeye gerek yoktur.
Ytong enerjiden nasıl tasarruf sağlıyor?
Ytong’un iyi bir ısı yalıtım özelliğine sahip olmasının nedeni, bünyesindeki içi durgun hava dolu milyonlarca gözenektir. Hava düşük ısı iletkenliği nedeniyle en iyi ısı yalıtıcılarından biridir. Ytong ile inşa edilmiş yapılar yazın serin, kışın sıcak olur.Ytong ile örülen duvarlar üzerine ilave ısı yalıtımına ihtiyaç duyulmaz, sadece betonarme yüzeylerin yalıtılması yeterli olacaktır. Bunun için Ytong bloklar örülürken, betonarme yüzeylere uygulanacak ısı yalıtım malzemesi kalınlığı kadar, dışarı taşırılır.
Ytong’un ses yalıtım özellikleri nedir?
Ytong, gözenekli yüzeyi ve yüksek porozitesi sayesinde ses yutma özelliği yüksek bir malzemedir. Ytong’un ses yutma özelliğinden yararlanılması istenen yapı bölümlerinde, gözeneklerin havayla temasını kesmeyecek yüzey kaplaması seçilmesi önemlidir. Duvar veya döşemelerin ses yalıtım özelliği, doğrudan duvar veya döşeme kesitinin birim alan ağırlığına bağlı olarak değişir. Duvar tipi (tek veya çok tabakalı), Ytong blok sınıfı ve kalınlığı, duvarın ses yalıtım özelliğini değiştiren özelliklerdir. Tasarımcı bu özellikleri dikkate alarak oluşturduğu duvarda, talep edilen ses yalıtım değerlerine ulaşır. Yapılan son araştırmalar, ses enerjisinin Ytong malzemesinin içindeki gözeneklerde ısı enerjisine dönüşmesi nedeniyle, ortalama ses yalıtım değerinin Ytong'da 2 dB daha yüksek alınabileceğini gösteriyor.
Ytong üretiminde atık ve çevre sorunu söz konusu mu?
Ytong’un kapalı üretim sürecinde atık oluşmaz. Sertleştirme işleminden önceki üretim artıkları yeniden üretime dahil edilerek kaynaklar korunur. Sertleştirilmiş malzemeler ise geri dönüşüm tesislerinde öğütülerek, tekrar hammadde olarak kullanılır.
Şantiye atıkları çevreye zarar veriyor mu?
Kesilerek işlenebilen, çok küçük parçaları dahi değerlendirilebilen Ytong blokların şantiyedeki fire oranı yalnızca %1’dir. Nakliye için kullanılan paletler Ytong tarafından toplanmakta ve yeniden kullanılmaktadır.
Ytong ürünlerinin ömrü ne kadardır?
İyi bir yapı malzemesi kendini yalnızca inşaattaki kalitesi ile değil, dayanıklılığı ile de göstermelidir. Ytong uzun ömürlü* bir yapı malzemesidir ve kalitesini yapı ömrü boyunca korur. Bu, yaşam ve tüketim hızının arttığı günümüzde, değerini tekrar öğrenmeye başladığımız bir özelliktir. Ytong nesiller boyu dayanır, binanızın değerini uzun yıllar boyu korumasına katkı sunar. *IBU’nun Sürdürülebilir Bina Kılavuzuna göre, beklenen ortalama yaşam süresi 100 yıldır.
Ytong çevre için neler yapıyor?
Ytong’un yaklaşık 100 yıl kadar önce ortaya çıkış felsefesi, ısı yalıtımı ile enerji kaynaklarının verimli kullanılması arayışıdır. Yıllar içerisinde, bir yandan ürünlerimizin ısıl performansını geliştirerek enerjinin verimli kullanılmasına öncülük ederken, diğer yandan savunduğumuz çevre dostu bina konseptinin yaygınlaşması için örnek olmaya çalıştık.

Çevre koruma faaliyetlerine büyük önem vererek, birçok alanda öncü çalışmalar yürüttük

2011 yılında ürünlerimize çevre etiketi (EPD) alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. EPD, bir ürünün çevre performansını ISO14025 standardına göre, tüm üretim aşamalarını içerecek şekilde değerlendirir. Hammaddelerin çıkartılmasından, malzemenin üretilmesi ve yapılarda kullanımına kadar bütün bilgileri içerir.

Yeni üretim tesislerimiz Yeşil Bina olarak inşa ederek “sürdürülebilir yapılaşma” konusundaki sorumluluk bilincimizi bir adım daha öteye taşıdık. Tüm bunlar, ürün ve üretim konseptimiz kadar, insana değer veren yaklaşımımızın doğal bir sonucudur.
Ytong ürün ve üretiminin çevre ile ilişkisi nedir?
 • Ytong hammaddeleri neredeyse sınırsızdır ve doğaya zarar vermeden çıkartılır.
 • Ytong üretimi çevre dostudur ve düşük enerji tüketimi ile gerçekleşir, geride artık bırakmaz.
 • Ytong'un nakliyat maliyeti ve enerji sarfiyatı düşüktür.
 • Ytong'un işlenmesi insanlara ve doğaya zarar vermez.
 • Uygulamada oluşan atıklar yeniden değerlendirilebilir.
 • Ytong'lu yapılar daha az enerji ile ısınabildikleri için CO2 emisyonunu azaltır.
 • Ytong'lu yapıların inşaat ve yaşam kalitesi süreklidir.
 • Ytong yapı malzemeleri sökülerek geri dönüşüme dâhil edilebilir.
Bize Ulaşın ,